Raiza 44 Wohnhaus u. Raiza 65 Fabrikgebäude Rauchfuß

Raiza 44  Wohnhaus  u.  Raiza 65  Fabrikgebäude Rauchfuß