Peterswald House No. 430 - Kliem (Stiegenkliem Max)