Zasvěcení barokního kříže na hřbitově v obci Peterswald/Petrovice

Dnes jsme se sešli při příležitosti výjimečné události, která je pro budoucnost mimořádně důležitá.
Nejdříve bych ráda přivítala pana generálního vikáře monsignora Karla Hawelku
pana náměstka starostu Waltera Wolfa
pana Bílka, restaurátora kříže
chór z Markersbachu
a všechny zde přítomné, kteří sem přišli v hojném počtu.  Dnes se mi splnilo velké přání.
Dovolte mi, abych se poděkovala všem dárcům a všem zúčastněným za to,
že se tento vznešený barokní kříž zachoval a že dnes bude nově zasvěcen.
Na tomto místě mi nelze nezmínit, že k tomu významnou mírou přispěl podstatný dar mého syna Karlheinze.
Tento dík patří i Bohu, našemu nebeskému otci, že dal našim rodičům a prarodičům sílu znovu začít a usadit se v nové vlasti.

V roce 2006 domovské společenství Peterswald zasvětilo náhrobní kámen pro všechny naše zesnulé – stojí zde na levé straně,
hned při vchodě, směrem od kostela.  Obzvláště mne těší, že mladí lidé (jak Češi tak Němci) přispívají k rozvíjení porozumění,
jak je tomu zde v obci Peterswald.  Obzvláště děkuji Renate von Babka a Rüdigeru Waurigovi, kteří mi pomohli vykonat hodně práce.
Ale dík patří i obci Petrovice, že nám starým obyvatelům Peterswaldu podává ruku a pořádá slavnost, která přispívá k usmíření.
Pane Wolf, mám ještě jedno přání. Je možné dát k dispozici jednu místnost, kde by se mohly vystavit výrobky někdejších firem,
fotografie a vzpomínkové předměty?  To by bylo veliké obohacení pro obě strany.

A nyní prosím, aby se ujala slova překladatelka, paní Gusová, děkuji!